Prinsessan Charlotta Eugenia Augusta Amalia Albertina av Sverige och Norge(1830-1889) var dotter till Oscar I och drottning Joséphine. Hon växte upp på Stockholms slott med sina fyra bröder, Karl XV, Gustaf, Oscar II och August. Hennes uppväxt präglades till stor del av konst i form av musik, målning och skulptur men även av hennes sjukdom som drabbade henne vid en förkylning i tidig ålder. Det var detta som blev anledningen till att hon kom till Gotland sommaren 1860, enligt rekommendation från hennes läkare Magnus Huss, - för att åtnjuta det goda klimatet och den syrerika luften. Under åren 1861-62 uppfördes "economie-huset" och huvudbyggnaden och prinsessan bodde här sedan under sommarmånaderna. Prinsessan Eugenies intressen för många olika områden och hennes deltagande i 1800-talets religiösa rörelser gjorde Fridhem till ett humanitärt centrum för olika hjälpinsatser för behövande på Gotland. T ex köptes angränsande mark till Fridhem och på denna anlades ett barnhem, Fridtorp.  Hon startade även Gotlands sjukhem och Eugeniahemmet i Stockholm. Fridhem Villan

Hennes arbete var något som uppskattades enormt under 1800-talet och man kan än idag få höra berättelser från människor som på ett eller annat sätt fått hjälp från prinsessans sociala mission.

Två böcker kan rekommenderas för vidare läsning om prinsessan:

    Göran Alm : Prinsessan Eugenie - Bilder från en glömd värld(1987).
    Barry Press
    : Prinsessan Eugenie och Fridhem(1975).